eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Pohadnica z Kysc
Peter, 15.08.2011 (15658 pretan)

Na uplynulý víkend pripravili lenovia Spolonosti Povaskej dráhy ilina mimoriadne jazdy na trati 128. Prvá sobotajšia jazda však zaala u v iline. Motorový vlak zloený s motorového voza M 131.1443 a prívesného voza Blm zamieril do Turzovky. Potom sa uskutonili tri jazdy medzi Turzovkou a Makovom. V nedeu boli naplánované dve jazdy a návrat do iliny. Ja som v sobotu do Makova a Turzovky zašiel.

Výlet na Kysuce si naplánoval tak, e som išiel najprv do Makova, odkia som sa po krátkej prestávke presunul na stanicu v Turzovke, aby som pokal na mimoriadny vlak. V Makove sa na slnku vyhrievala motorová jednotka 813.023-9. Pár záberov výpravnej budovy a bagety a u som mieril do Turzovky.  
 
Ráno v Makove
Mimoriadny vlak s M 131.1443
 
Zmodernizovaná motorová jednotka
 Mimoriadny vlak s M 131.1443
  
V Turzovke sa konali dni mesta. V okolí stanice boli rôzne atrakcie a stánky, a mnostvo návštevníkov. Niektoré miestne komunikácie boli z tohto dôvodu uzavreté, ale nejako sa mi podarilo prís na stanicu. Poasie sa postupne zhoršilo, zrána síce svietilo slnko, neskôr sa však obloha zatiahla a bolo na nej vea oblanosti. Motorový vlak zo iliny mal menšie meškanie, ale nakoniec sa ozvala píšala Hurvínka a vlak prišiel. udí vo vlaku nebolo vea, a ani v Turzovke vea udí nenastúpilo. Netrvalo dlho a mimoriadny vlak do Makova bol vypravený.
 
Stanica Turzovka
Mimoriadny vlak s M 131.1443 
 
Mimoriadny motorový vlak v Turzovke
Mimoriadny vlak s M 131.1443
 
Odchod do Makova
Mimoriadny vlak s M 131.1443 
 
Vzdialenos medzi Turzovkou a Makovom nie je veká, a preto miest na fotenie pri trati nie je vea. Napriek tomu, som si vyhliadol niekoko miest, kde som plánoval foti. Cestou do Makova som sa zastavil na stanici vo Vysokej nad Kysucou.
 
Vysoká nad Kysucou
Mimoriadny vlak s M 131.1443
 
Vlak sa dal stíha len vaka tomu, e zastavoval na zastávkach a staniciach leiacich na relatívne krátkom úseku trate. Na elezninej trati medzi Turzovkou a Makovom je mnostvo priecestí, take keby mimoriadny vlak nezastavoval na zastávkach, stíha by sa nedal. Z Vysokej nad Kysucou som išiel rovno do Makova, kde som na stanici pokal na príchod mimoriadneho vlaku.
 
Makov ako za starých ias
Mimoriadny vlak s M 131.1443
 
Po príchode do Makova
Mimoriadny vlak s M 131.1443
 
Tu sa historická súprava stretla s modernizovanou jednotkou radu 813, ktorá tu ešte stále akala. Okrem toho motorový voze obiehal prívesný, take bola príleitos urobi pár záberov.
 
Obiehanie
Mimoriadny vlak s M 131.1443
 
Výhreva ako kulisa
Mimoriadny vlak s M 131.1443
 
Vlak pripravený na odchod do Turzovky
 Mimoriadny vlak s M 131.1443
 
Pred odchodom vlaku spä do Turzovky som sa premiestnil na tra. Vlak sa mi podarilo odfoti na zastávke v Ninom Kelove a potom tie ešte na trati. Z pretrhanej oblanosti dokonca obas vykuklo slabé slnko, take aj svetla bolo ako-tak dos.
 
Niný Kelov
Mimoriadny vlak s M 131.1443
 
Poas akania na priecestí
Mimoriadny vlak s M 131.1443
  
Na stanici v Turzovke prebehlo opä obiehanie a odstavenie súpravy do „šturca“, aby sa uvonila koaj osobným vlakom, ktoré sa tu mali na poludnie kriova. Tesne pred stanicou sa nachádza jedno z mnohých priecestí, toto je však zaujímavé svojou dkou. Práve na tomto mieste som sa rozhodol odfoti motorovú jednotku 813.023 z Makova do adce. V stanici sa „bageta“ kriovala s osobným vlakom, na ktorom bol motorový voze 811.017-3 s riadiacim vozom 912.001-5.  
 
Na priecestí v Turzovke
Mimoriadny vlak s M 131.1443
 
Po odchode kriujúcich sa vlakov som išiel opä na tra. Najprv som v Ninom Kelove odfotil osobný vlak pri jeho návrate do adce a potom pred zastávkou aj mimoriadny vlak do Makova.  
 
Chvía pre nostalgiu a zaujímavé telegrafné stpy
Mimoriadny vlak s M 131.1443
  
Ke motorový vláik prešiel, presunul som sa na stanicu do Makova. Tu som urobil ešte pár záberov z „runého obiehania“ a pobytu mimoriadneho vlaku v tejto stanici. Kede som nemal v pláne u viac foti, a aj na oblohe pribúdalo oblanosti, rozhodol sa ukoni svoj výlet na Kysuciach a spokojný som z Makova zamieril rovno domov.
 
 
"Runé obiehanie"
Mimoriadny vlak s M 131.1443
 
Ešte prehodi výhybku...
Mimoriadny vlak s M 131.1443 
  
Škoda, e cestujúcich nebolo v mimoriadnom vlaku viac. Osobné vlaky na trati 128 adca – Makov ešte chodia, take pre domácich nemusela by akcia a tak atraktívna. Mono to bolo tým, e mnohí vyuili voný de a relatívne dobré poasie na práce okolo rodinných domov, i na záhradkách, alebo dali prednos iným akciám, ktoré sa poas víkendu v Turzovke konali. Na záver zostáva u len tradiné poakovanie organizátorom akcie, najmä lenom Spolonosti Povaskej dráhy ilina. Fotografie z akcie sú vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Tip na vlet: 100 rokov trate adca Makov (13.08.2014)
Mimoriadny vlak ilina Turzovka (24.05.2011)
Tra 128: adca - Makov (27.09.2007)


Home